Szanowni Mieszkańcy gminy Mirów.

Przerywając wszelkie spekulacje uprzejmie informuję, że pracownik Urzędu Gminy Mirów, który zajmuje się odczytami wodomierzy jest wolny od zakażenia koronawirusem.

 

W dniu, w którym pojawiła się informacja, że jeden z pracowników Urzędu Gminy mógł mieć kontakt z osobą zakażoną natychmiast została podjęta decyzja o zastosowaniu wobec niego izolacji. Osoba została objęta nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz pobrano od niej materiały do badań. Wyniki badań nie wykazały zakażenia koronawirusem, w związku z tym wspomniana osoba wróciła do wykonywania obowiązków pracowniczych.

 

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów